Onderhoud

Orgels hebben onderhoud nodig.

Door verschillen in temperatuur, luchtvochtigheid, uitzetten en krimpen van materialen etc, zal de zuiverheid van de stemming verminderen. Daarom is het verstandig om regelmatig onderhoud te laten uitvoeren aan een orgel. Tegelijk is een onderhoudsbeurt ook een inspectie en kunnen er al in een vroeg stadium problemen worden opgespoord en kan er actie worden ondernomen.
Het aantal orgels dat we in onderhoud hebben is vanaf 1980 spectaculair gegroeid: van 35 naar meer dan 460 in 2015.

Omdat ik meer dan 35 jaar ervaring heb opgedaan in onderhoud, is het herkennen en oplossen van problemen meestal een “eenvoudig” gebeuren. Onze doelstelling is een probleem dat vroeg in de week wordt gemeld, ook daadwerkelijk die week op te lossen.

Sinds 1985 beschikken we over een automatische toetsendrukker. We waren toen de 2de orgelmaker in Nederland die over dergelijk apparaat beschikte. Dit stemapparaat is voor ons heel belangrijk, want je bespaart op arbeid ( je kan met één man een orgelstemmen) en het gaat ook sneller omdat ik niet steeds hoef te roepen naar de persoon achter het klavier. Door de desbetreffende persoon wordt wel eens verkeerd verstaan, of men begrijpt niet wat de bedoeling is. Kortom: dit apparaat is een uitkomst. Als stemmer kun je precies doen wat je wilt doen, je kan vooruit, achteruit, octaveren, kwinten en kwarten spelen, alles dus wat je nodig hebt om een orgel te stemmen.

Het apparaat plaatsen we over het klavier en met een afstandsbediening kan elke gewenste toets worden ingedrukt. Het werkt sneller en efficiënter dan met een klavierhulp. Overal waar ik kom en de mensen voor het eerst dit apparaat zien, zijn ze onder de indruk en vinden het een verademing dat er niet meer gezorgd hoeft te worden voor een klavierhulp.

Zelfs op een groot 4-klaviersorgel kun je dit apparaat gebruiken. Vanaf februari 2015 hebben we het Van den Heuvelorgel in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee in onderhoud en ook daar past dit apparaat. Kijk maar naar de foto’s.

Ondertussen hebben we een nieuwere uitvoering die ook via MIDI kan worden aangestuurd. Bij het intoneren kunnen we door middel van een keyboard ook het orgel op afstand bespelen en beluisteren wat erg belangrijk is tijden het intoneren. Als intonateur kun je dan precies spelen wat je graag wilt horen.

Vanwege de jarenlange ervaring met het stemapparaat kan ik snel en dus goedkoper, stemmen.

Stem apparaat

Het stemapparaat op de 4-klaviers speeltafel van het Van den Heuvelorgel in Katwijk aan Zee

Het stemapparaat op de 4-klaviers speeltafel van het Van den Heuvelorgel in Katwijk aan Zee