Aalst GG

In 2001 hebben we in Frinton-at-Sea (Engeland) een orgel opgehaald dat gebouwd was door de firma Willis in 1889. Dit orgel kenmerkte zich door een heldere klank met veel kleur en mogelijkheden. Het front is iets gewijzigd en het orgel is in 2003 opgesteld in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Aalst. Tegelijkerijd is het gerestaureerd en is er een Sesquialtera 2 sterk, gedeeld in bas en discant, toegevoegd. Het bovenklavier staat in een zwelkast, zoals gebruikelijk bij een Engels orgel.