Bruinisse PvD School

In het najaar van 2015 hebben we dit orgel verplaatst van de voormalige kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Zierikzee, naar de Ds. Pieter Van Dijkeschool in Bruinisse.

Begin 2016 hebben we het front aangepast en wat sierlijker gemaakt door kappen te maken op de zijvelden en boven de frontpijpen van de tussenvelden lofwerk aan te brengen, alles naar ontwerp van Sjaak Moerenhout.

Het orgel is een unit-orgel en gemaakt voor en door een particulier en later in Zierikzee geplaatst. Tijdens het overplaatsen heeft het orgel ook een grote onderhoudsbeurt gehad, er is een nieuwe voeding geplaatst en alle magneten en contacten zijn gereviseerd.

Er zijn 6 afzonderlijke registers: Prestant, Holpijp, Roerfluit, Gamba, Celeste en Kromhoorn.
Onderklavier: Bovenklavier: